top of page

3. Gedragscompetenties Servant-Leadership

3.1

De 10 gedragscompetenties van Servant-Leadership

Hoe vertaalt Servant-Leadership zich in gedrag? Een toelichting op de 10 gedragskenmerken van SL en de toepassing ervan. Aan de hand van een toolbox beoordeel je jouw gedrag en krijg je feedback op jouw gedrag.

Workshop van 1 dagdeel

3.2

Luisteren

Openstaan voor wat er gezegd wordt of juist niet gezegd wordt. Leer vanuit de integriteit van goed en zonder oordeel luisteren en ontdek hoe je dit kenmerk (verder) kunt ontwikkelen in jezelf.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.3

Empathie

Het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid van ieder mens. Dat begint bij jezelf en vereist zelfreflectie en inzicht.

 

Workshop van 1 dagdeel

3.4

Helend vermogen

Jezelf en anderen helpen in harmonie me jouw/hun omgeving te leven. Dat begint met het bouwen van relaties.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.5

Ontwikkelen

Gericht zijn op de groei van anderen en jezelf. Hoe doe je dat en hoe stimuleer je anderen zichzelf te ontwikkelen.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.6

Bouwen aan gemeenschap

We kunnen pas mens zijn in relatie tot andere mensen. Dat vereist inzicht in je ‘eigen’ bagage en dat van anderen. Leer hoe je mensen samenbrengt en samenhoudt.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.7

Bewustzijn

Leer en ervaar hoe het is om zelfbewust en omgevingsbewust in het leven te staan. Ervaar de context van jouw bestaan dat bepalend is voor jouw gedrag.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.8

Overtuigen

Hoe stimuleer en inspireer je mensen om mee te werken aan een gezamenlijk doel zonder hun eigen doelen op te geven. Daarin schuilt de kracht van ieder mens in relatie tot het team en de organisatie.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.9

Conceptualiseren

Leer het geheel te over zien, zonder de dagelijkse dingen te verwaarlozen. Alles, hoe klein ook, staat in verhouding tot iets groters.

 

Module van 0,5 dagdeel

3.10

Vooruitzien

Leer inzicht krijgen in de gevolgen op d e langere ter mijn van je keuzes. Alles houdt verband met elkaar en is te koppelen aan iets anders.

 

Module van 0,5 dagdeel

bottom of page