top of page

6. Organisatie-cultuur, zelfsturing & eigenaarschap

6.1

Cultuur & Leiderschap cyclus

Om een gezonde, succesvolle en duurzame organisatie c.q. teaam te bouwen is de Cultuur & Leiderschap cyclus een waardevol instrument bij implementatie van Servant-Leadership. Leer gebruik maken van dit instrument.

 

Module van 2 dagdeel

6.2

Zelfsturing en eigenaarschap

Een module voor iedereen de zich wil verdiepen in autonomisering en eigenaarschap van een team. Wat komt erbij kijken en hoe pas je dat toe.

 

Module van 1 dagdeel

6.3

Leidinggeven aan zelfsturing

Leidinggeven aan zelfsturing is wat anders dan taken over de schutting gooien. Hoe bouw je mandaten en wat betekent dit voor jouw leiderschap.

 

Module van 2 dagdelen

6.4

OBI: Organisatie Beleving Inventarisatie

Ben je benieuwd hoe jouw medewerkers jouw organisatie ervaren; leiderschap percipiëren en de bedrijfscultuur beleven? Dan is de OBI de manier om daar anoniem maar wel diepgaand kennis van te nemen. Met die kennis kun je daarna gericht sturen en dat leidt tot maximale slagkracht.

 

Module van 1 dagdeel

6.5

Logische denkniveau van Dilts

De logische ladder waarlangs transities het beste kunnen plaatsvinden. Leer hoe deze werkt en hoe je kunt toepassen aan de hand van de alignment oefening.

 

Module van 2 dagdelen

6.6

Cultural Due Diligence

Sta je op het punt een bedrijf over te nemen of wil je gaan samenwerken met een ander bedrijf. Check dan eerst of de cultuur van dat bedrijf past bij de cultuur van jouw bedrijf. Een Cultural Due Diligence onderzoekt de culturen van te fuseren of samenwerkende organisaties en inventariseert leiderschapsmethoden. Op basis van die informatie kunnen  partijen naar elkaar toegroeien en tot een gezamenlijke (nieuwe) cultuur komen. Dan ontstaat er een cultuur waar allen zich goed bij voelen en dat zal een positief effect hebben op de nieuwe organisatie. Bovendien zullen de medewerkers van de over te nemen organisaties zich serieus genomen voelen.

Wij kunnen mensen trainen dit onderzoeken te doen, maar mijn advies is het door een objectief extern iemand te laten doen.

Kosten van dat onder zoek zijn afhankelijk van de grote van de over te nemen organisatie. Ook is de inzet van het aantal onderzoekers daarvan afhankelijk. In mijn netwerk heb ik voldoende mensen die ervaring hebben met dit werk. Een ding is zeker: de investering in dit traject verdient zich terug in de nieuwe organisatie. Omdat de cultuur van een organisatie bepalend is voor het succes.

Neem contact met me op om details te bespreken.

bottom of page