top of page

10. Coaching en begeleiding

10.1

Individuele coaching

Intrinsieke motivatie, persoonlijke doelen, omgaan met dilemma’s op de werkvloer of privé, alignment met het team of organisatie, waarden conflicten, functionaliteit, omgaan met macht, accepteren en aanspreekbaar zijn op verantwoordelijkheden, etc.

 

Duur is afhankelijk van behoefte.

10.2

Executive coaching

Begeleiden en ondersteunen van het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders, ondernemers en hun teams. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ontdekken van eigen leiderschapsstijl en persoonlijke waarden.

 

Duur is afhankelijk van behoefte.

10.3

Team coaching

Het team als geheel bekwamer maken in het bereiken van gestelde doelen. Vergroten van het bewustzijn binnen het team om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te krijgen

 

Duur is afhankelijk van behoefte.

10.4

Organisatie coaching

Het succes van de organisatie is afhankelijk van de samenwerking van team en individuen op basis van gestelde doelen en planning. Omgaan met dilemma’s en tegengestelde doelen. Alignment met organisatie waarden, normen en doelen.

Werken vanuit inspiratie waardoor identificatie ontsta at.

 

Duur is afhankelijk van behoefte.

10.5

IEMT-coaching

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een effectieve en verfrissende methodiek die verlichting brengt bij steeds terugkerende intens negatieve emoties, gevoelens en staten van zijn. IEMT levert o.a. een positieve bijdrage aan:

  • verminderen of neutraliseren van negatieve emoties, gevoelens, manieren van zijn

  • loslaten van vervelende herinneringen of angstige toekomstbeelden

  • doorbreken van blokkades, belemmeringen

  • verstrikkingen behandeling van trauma's,

  • post-traumatische stressvermindering

  • stress gerelateerde en burn-out klachten

  • weghalen van het fundament onder een depressie

  • negatieve zelfbeeld issues ("ik ben niet goed genoeg")

 

IEMT werkt rechtstreeks in op het gevoelssysteem (limbisch systeem). Er worden nieuwe neurologische verbindingen gelegd in de hersenen met als gevolg gezonde grenzen tussen verleden en heden. Bij IEMT hoeft de cliënt niet “het verhaal” te vertellen maar alleen te voelen welke emotie de herinnering teweegbrengt. Dit werkt vaak drempelverlagend (bijvoorbeeld bij gevoelens van schuld of schaamte).

Duur is afhankelijk van behoefte.

bottom of page