top of page
  • Foto van schrijverDaan Fousert

Hoe verkiezingsbeloftes worden ingeruild voor een slachtofferrol om zieltjes te winnen

Bijgewerkt op: 24 mrt. 2023
Foto: Politiek in de Pol


Welke belaging?

In Diepenheim werd mevrouw Kaag ‘belaagd’ door protesterende boeren. Mw. Kaag , mede politici, maar ook de media ‘zongen' met haar mee dat het een bedreigende situatie was. Als je echter naar de foto’s en filmpjes kijkt is er helemaal geen sprake van een belaging, laat staan van bedreiging.

Het is inherent aan de rol van een politicus dat het volk je aanspreekt, vragen stelt of zelfs boos is op het gevoerde beleid.

Neelie Kroes zei, toen zij voor het eerst staatssecretaris werd in het eerste kabinet Van Agt: ‘Ik zit hier niet om populair te worden’. Nee als je ambieert om populair te worden kun je beter een ander beroep kiezen.

Dus als mensen, politici ‘belagen’ heeft dat een reden. Ze willen hen iets duidelijk maken of zien hun kans schoon vragen te stellen. Ik sluit me niet aan bij de mening van het NRC dat mw. Kaag, omdat ze vrouw is, een Randstedelijk imago heeft en progressief is, dit de ingrediënten zijn voor de haat die zij ondervindt. Het zit veel meer in het gedrag dat zij, sedert de verkiezingen van twee jaar geleden heeft laten zien. Vanaf het moment dat zij ‘Hier scheiden onze wegen’ zei tegen Rutte en zich vervolgens toch bij hem aansloot, en tot op heden, blijk geeft van het feit dat zij gedane beloftes, als ‘nieuw leiderschap’, ‘dichter onder de mensen’ en ’niemand uitsluiten’, met voeten plattrapt en juist het tegenover gestelde laat zien, gaat haar populariteit met rasse schreden achteruit.. Daarnaast getuigt haar gedrag niet van empathie richting de Nederlandse bevolking. Wel doet zij politiek uitspraken, waarbij ze duidelijk probeert groepen mensen, ook kiezers, uit te sluiten. ook zie ik haar bepaalde groepen steunen met loze opmerkingen. Dat is makkelijk politiek bedrijven om voor de hand liggende inkoppers dan ook maar in te koppen.


Wetten overtreden

Waar is Mw. Kaag als minister opgekomen voor de landbouwers, de boeren, de toeslag slachtoffers, de aardbeving slachtoffers, de gepensioneerden, enz? Waar laat zij in haar gedrag als minister zien dat ze ontevreden is over het bestuurlijk geklungel in de regering en waarin is zij het levend voorbeeld van een bewindsvrouw die midden in onze samenleving staat en die uit haar gedrag laat blijken ‘nieuw leiderschap’ en ‘niemand uitsluiten’ serieus te nemen? Het tegenovergestelde is waar: zij gebruikt en misbruikt haar macht, kijkt neer op de rol van het parlement en is medeschuldig aan het feit dat deze regering wetten overtreedt, de Tweede Kamer bij herhaling passeert, geen informatie levert waar om gevraagd wordt, WO procedures niet correct volgt en bovendien de grondwet af en toe aan hun laars lapt.


Dan komen er verkiezingen

En dan komen er verkiezingen. En opeens beweegt Mw. Kaag zich onder het volk want er moeten stemmen verdiend worden in een situatie waar D66 aanzienlijk veel zetels dreigt te verliezen.

En dan is het wel heel erg goedkoop als je een situatie als in Diepenheim ‘misbruikt’ om in de slachtofferrol te kruipen ten behoeve van eigen gewin.


Ik zou willen zeggen: ‘Kom op Mw. Kaag. Het gedrag van de boeren in Diepenheim hoort bij het zijn van politicus. Spreekt u eens uit wat u met al uw beloftes heeft gedaan, zonder een ander de schuld te geven dat het is mislukt. Laat eens zien in uw gedrag dat u de burger echt serieus wilt nemen en dat u een ‘volksvertegenwoordiger’ wilt zijn. Iemand die gaat en staat voor de belangen van het volk en niet alleen voor uw eigen belang of het belang van D66. Stelt u zich eens kwetsbaar op door spijt te betuigen dat u uw beloftes niet waar heeft gemaakt. En last but not least: spreek de media tegen als zij aangeven dat uw vrouw zijn, uw Randstedelijke en progressief imago de ingrediënten zijn van de haat tegen u.'


Spijt

Destijds, bij de Tweede Kamer verkiezingen heb ik Mw. Kaag mijn stem gegeven, was ik zelfs blij met de winst van D66. Ik heb zelfs eens geroepen dat zij, wat mij betreft, minister-president mocht worden.

Ik ben nog nooit zo bedrogen uitgekomen als nu. Ik haat haar niet, dat vind ik een te grove uitdrukking en niet op zijn plaats, maar ben wel zwaar teleurgesteld in wat ze heeft laten zien. Ik heb intens spijt van mijn verloren gegane stem. En met mij zijn er velen.

Door Mw. Kaag, weet ik één ding zeker, dat mijn stem dit keer niet gaat naar D66, VVD, CDA en CU omdat deze par tijen hun positie verkwanseld hebben. En ik hoop dat de Nederlandse bevolking mijn voorbeeld hierin gaat volgen.

104 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page