top of page
  • Foto van schrijverDaan Fousert

GEACHTE MINISTER


In mijn blog in december van schreef ik:


Wij zijn de wereld en alles wat we om ons heen zien is dus een reflectie van onszelf en ons gedrag. Daarom heb ik me voorgenomen om me in 2022 positiever op te stellen: dus niet meer mopperen op alles en nog wat; niet meer klagen of zaken benaderen met cynisme. Want als ik een ander geluid wil horen in deze wereld dan begint het bij mijzelf. Bovendien: hoe harder ik mopper, des te meer versomber ik en dat wil ik niet. Dus in 2022 ga ik alles positief benaderen.’


Een positieve opstelling maakt niet alleen mijzelf blij maar ook de omgeving om mij heen. Positivisme impliceert niet dat ik kritiekloos word. In tegendeel. Alleen wil ik wel proberen om de kritiek die ik ga uiten op een dusdanige manier te brengen dat het opbouwend kan zijn en niet slechts cynisch, gefrustreerd of boos.


Vandaag, de dag waarop het nieuwe kabinet is beëdigd, heb ik vanuit die gedachte een hart onder de riem naar de nieuwe ministers gestuurd: mijn recente boek ‘Leiderschap voor Toekomstmakers’ omdat zij, vanaf nu aan de slag gaan met de toekomst van ons land. Niet alleen die van mij of van mijn kinderen en kleinkinderen, maar voor alle generaties die volgen. Hun plannen zijn ambitieus en daarbij kunnen ze onze steun goed gebruiken.


Dit is de brief, die ik hen, op naam en nieuwe titel, daarbij heb gestuurd:


Geachte...,


Van harte gefeliciteerd met uw benoeming en beëdiging tot Minister van ....

Vanuit mijn waarneming wordt het kabinet waartoe u nu bent toegetreden, belast met een grote uitdaging. Waarschijnlijk groter dan alle eerdere kabinetten. Niet alleen zitten we in de nadagen van een voortslepende pandemie maar ook wordt dit kabinet geconfronteerd met een wereld die ecologisch-technisch alle aandacht vraagt. Ook staat dit kabinet voor de uitdaging het vertrouwen van de burger terug te winnen en te laten zien dat ‘nieuw elan’ en een ‘andere bestuurscultuur’ ook wordt waargemaakt. Tenslotte ligt er een coalitieakkoord dat er niet om liegt maar wel uw leidraad is om alle ambities te verwezenlijken. Als kabinet draagt u verantwoordelijkheid voor het nu en voor de toekomst van ons land en allen die daarin wonen, ongeacht hun herkomst.


Niet alleen wens ik u veel wijsheid bij al deze uitdagingen, ook wil ik u een steuntje in de rug geven en een perspectief bieden. Daarom stuur ik u mijn nieuwste boek dat in november uitkwam: ‘Leiderschap voor Toekomstmakers’ Met als ondertitel: ‘Vanuit ecologische intelligentie en spiritueel bewustzijn’.


Alle ambities van dit kabinet behoeft nieuw leiderschap, zoals ik dat beschreven heb ik dit boek waarvan de strekking is om toekomstmakers een leiderschapsweg met een nieuw perspectief te bieden. Leiderschap is namelijk niet alleen het schrijven van dikke rapporten, het beantwoorden van vragen uit de kamer of het strooien met geld. Het impliceert vooral verantwoordelijkheid nemen voor de ecologie, onze aarde, onze maatschappij in de setting van Europa en de wereld en organisaties in beweging zetten dat te doen wat nodig is: de opdracht waaraan u zich nu verbonden heeft.


Ik hoop dat u tijd vindt het boek te lezen om de inhoud te gebruiken in de taak die u te wachten staat.

En dat geldt ook voor allen die u aanstuurt om u daarin te ondersteunen.

Graag zou ik u en hen eens meenemen in dat andere leiderschapsdenken en in de noodzakelijkheid van het ontwikkelen van ecologische intelligentie en spiritueel bewustzijn.


Het spreekt voor zich dat ik altijd bereid ben er met u of anderen over te spreken. Voelt u zich vooral vrij contact met me op te nemen


Sterkte bij uw opdracht!


Hartelijke groet,


Daan Fousert

223 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page