top of page
  • Foto van schrijverDaan Fousert

Leven in verschillende dimensies

Bijgewerkt op: 16 aug. 2020


Hetgeen zich in onze dromen, gedachten of fantasie afspeelt, is ook al werkelijk gebeurd, zij het in een andere dimensie.

We zijn ons dit niet bewust en het was ook bij toeval, voor zover dat bestaat, dat ik het ontdekte. Ik droomde namelijk recentelijk dat ik een schilder was en ik een groot schilderij van een apocalyptische voorstelling maakte: de aarde was bezig te vergaan. De lucht pakte zich samen in hele donkere zwart-groene wolken en de wind trok aan van zacht tot orkaanachtige sterkte. Daarna kwam de regen met bakken uit de hemel en begon het te onweren, te bliksemen en te donderen en schudde de storm de wereld wakker. Bij het maken van dat schilderij ervoer ik dus die storm.

Dat schilderij nam ik mee naar een vertrek waar mensen bij elkaar zaten en ik zette het in een hoek. Ik had niet de behoefte het aan de mensen in die ruimte te tonen.

Naarmate de tijd verstreek, veranderde het weer buiten van aangenaam en zacht naar de storm die ik net daarvoor geschilderd had. Naarmate de minuten wegtikten, ontwikkelde de storm zich tot orkaankracht. Het begon buiten het huis te onweren en allen in de kamer werden stil, in afwachting van die laatste verwoestende klap, waarvan ik wist dat deze zou komen, omdat ik ‘m al gezien en beleefd had, in mijn schilderij.

Op dat moment...werd het stil en ging de storm liggen.

Daarop pakte ik het schilderij en toonde het aan de mensen in de kamer en zei heel kalm: ‘Het is al gebeurd.’

Toen werd ik wakker en begon ik na te denken over mijn droom en wat ik gezien had. Na lang filosoferen en denken kwam ik tot een conclusie, namelijk dat datgene wat we dromen, denken of fantaseren niet moet gaan plaatsvinden maar al plaats heeft gevonden, zij het in een andere dimensie.

Wat wel was gebeurd op mijn schilderij maar niet in de gedroomde werkelijkheid, had ik al beleefd. Niet op een aardse manier maar op een spirituele wijze. Ik was erbij geweest!

Spiritueel vooruitlopen


Hoe vaak gebeurt het niet dat we ergens komen of iemand tegenkomen en dan weten dat we al op die plek zijn geweest of die persoon al eens hebben ontmoet. Ik kan soms langs huizen rijden of lopen en dan weet ik dat ik dat huis ken en zou ik het ook zo uit kunnen tekenen. Spiritueel kunnen we vooruitlopen in de tijd of zelf teruggaan in de tijd, ten opzichte van de tijd in ons huidige fysieke bestaan.

Daarom hebben we in het nu ‘herinneringen’ uit vorige levens en van toekomstige levens. Er is dus geen sprake van reïncarnatie maar wel van synchrone incarnatie. Sterker nog: juist omdat mijn ziel tegelijkertijd al haar levens in parallelliteit beleeft, ben ik in staat om in mijn stoffelijke nu, daar herinneringen van te hebben.

Mijn idee wordt versterkt door de Tzolkin kalender. Volgens deze kalender verloopt ons leven niet lineair maar als een spiraal, waarbij de energieën zich iedere 260 dagen herhalen. Met andere woorden: iedere 260 dagen ga ik door een spiraal en in de opeenvolgende cycli van 260 dagen herhaalt zich dat patroon. Langs de knooppunten van dat herhalende patroon kan ik een lineaire lijn trekken die de ‘tunnel in de tijd’ wordt genoemd. Een tunnel langs dezelfde energieën maar dan door de loop van mijn incarnaties, mijn levens. Het is mijn ziel die deze levens beleeft. Mijn ziel ‘reist’ door de tunnels van de tijd heen en weer, waardoor ik af en toe in het nu in staat ben me dingen te herinneren van iets dat in onze mensentijd voor mijn geboorte of na mijn overlijden ligt.


Leven in tijdsdimensies

We leven op die manier in verschillende (tijds)dimensies en zijn daardoor in staat dingen te ‘beleven’ die nog moeten gebeuren of al gebeurd zijn.

Het is een menselijke reactie teleurgesteld te zijn over de irrealiteit of beperking van zo’n herinnering. Stel dat je je iets prachtigs ‘herinnert’, een prachtige liefde of een schitterend avontuur, dan zou je toch wensen dit ook in werkelijkheid te beleven omdat je de intensiteit van die ‘herinnering’ wilt ervaren en voelen.

Ik denk dat je die beleving al hebt gehad of nog gaat krijgen, in een andere dimensie. Het is een troostrijke gedachte die veel vreugde kan bieden, zonder verlangend te hoeven zijn. Het is al iets dat je hebt meegemaakt of nog gaat beleven.

Leef bewust je ziel en je zult fragmenten van die levens ook kunnen beleven.

Over een paar maanden komt mijn boek ‘Leef je ziel’ uit waarin ik je graag meeneem in de wijze waarop je jouw ziel kunt leren kennen en van daaruit kunt gaan leven.

In mijn roman ‘Stemmen van Verre’, een spirituele roman, heb ik dat thema gebruikt en beschrijf ik het leven van Alhrick David Ackerley en Emma Saige, die elkaar ontmoeten en elkaar ‘herinneren’ vanuit een vorig leven dat zij samen hebben gehad.

42 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page