top of page
  • Foto van schrijverDaan Fousert

Niet met je rug naar de wereld

Bouwen met bewustzijn

(schilderij van Riet Goosen)


Binnenkort mag ik een verhaal houden over Persoonlijk Leiderschap voor een internationale groep. De uitdaging zit in het overbrengen van nuances waar wij hier in ons land makkelijker over spreken dan in andere culturen.

De groep tot wie ik me mag richten is cognitief goed ontwikkeld. Boven gemiddeld zou ik haast zeggen. Mensen die hun verstand gebruikt hebben bij het opbouwen van hun bedrijf en nu op het niveau zijn beland dat ze het gevoel hebben uit balans te zijn of, zoals zij aangeven, niet ‘in sync’ te zijn met de menselijke kant van hun organisatie. ‘In sync’ is een Engelse uitdrukking voor synchroniciteit. De behoefte om als leidinggevende synchroon te zijn met de menselijke kant van je organisatie wordt ingegeven vanuit het weten dat het belangrijk is de menselijke kant van je organisatie niet alleen te kennen, maar deze ook in te kunnen voelen. Het gaat verder dan het kennen van de namen van je medewerkers of op de hoogte te zijn met wat er zoal in hun leven speelt. Het gaat om het in essentie begrijpen van wat hen drijft bij jou te willen werken en wat hen drijft een wezenlijke bijdrage te willen leveren aan jouw bedrijf en wat zij daar verder mee willen bereiken. Bijdrage betekent in dit verband meer dan arbeid of inspanning alleen. Inspanning gaat in dat verband om het begrijpen en voorleven van een visie die uiteindelijk leidt tot succes en voorspoed.

Maar om dat als CEO te kunnen begrijpen is het van wezenlijk belang dat je begrijpt, voelt, wat hen drijft, wat hun persoonlijke visie op hun leven is zodat je in staat bent om de visie van de organisatie te synchroniseren met de visies van de mensen die zich aan jou gebonden hebben.

Het gaat verder dan financiële zekerheid alleen. Natuurlijk is die belangrijk maar om me heen zie ik steeds meer mensen die zich bewust zijn dat die materiële zekerheid niet zo zeer bij een organisatie ligt. Een inkomen verdienen is relatief makkelijk. Een leven opbouwen vanuit idealen vereist meer. Bovenal vereist het een voedingsbodem. Daarmee worden organisaties voedingsbodems voor mensen die hun idealen, hun visie willen realiseren. Ze kijken daarbij naar hun leidinggevenden, die hen daarin ondersteunen, die hen begrijpen, die hen stimuleren en inspireren.


Spirituele en ecologische vaardighedenCognitieve vaardigheden, hoe belangrijk ook, zijn daarin minder belangrijk dan emotionele en spirituele vaardigheden. De meeste leidinggevenden hebben die emotionele vaardigheden inmiddels ook wel ontwikkeld. De grootste uitdaging vandaag voor leidinggevenden ligt op het vlak van spirituele en ecologische vaardigheden. Leven en leren van binnenuit is dan de spirituele component en betekenisvol leven in harmonie met je fysieke omgeving en de aarde die ons voedt is het andere component.

Om spiritueel bewuster van jezelf te worden is het belangrijk te beginnen met de vraag wie jij in wezen bent. Terug naar jouw bron dus waarbij je afscheid durft te nemen van oude overtuigingen en ingesleten (cognitieve) reflexen en gedragspatronen.

Om ecologisch bewust te worden is het belangrijk afscheid te nemen van de oppervlakkige vanzelfsprekendheid dat de aarde onuitputtelijk is en wij zonder prijs er maar alles uit kunnen halen wat ons lief is, afscheid te nemen van de gedachte dat wij superieur zijn aan de aarde en de bronnen van de aarde. Terug naar de bron dat wij de aarde zijn. Niet met je rug naar de wereld maar deze durven aankijken.

We hebben onze cognitieve en emotionele vaardigheden nu wel onder controle. Het heeft ons ver gebracht maar we leven nu in een tijd dat we een aantal stappen verder moeten omdat onze omgeving dat van ons vraagt, omdat de aarde dat van ons vraagt, omdat we als samenleving dat nodig hebben voor de fase die we aan het betreden zijn: een andere wereld waarin harmonie, gezamenlijkheid, zorgzaamheid en nederigheid de basisgegevens zijn van ons leven.


Samen met Marieke van Voorn van ‘Een heldere zaak’ heb ik een leiderschapsprogramma ontwikkeld dat daar aandacht aan gaat besteden. Daarin helpen we je invulling te geven aan datgene wat nu nog bij je ontbreekt: vat kunnen krijgen op mensen die kennelijk andere dingen van ons vragen dan we gewend waren, omdat ook zij omgeven worden door een wereld en mensen die andere dingen van hen vraagt dan zij gewend zijn.

Het moment is aangebroken bewustzijn te ontwikkelen van je spirituele en ecologische bouwstenen, je klaar te maken voor een wereld met andere eisen en behoeftes. Een nieuwe wereld waarin je wendbaar en krachtig vanuit je eigen essentie, overeind blijft.31 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page