top of page
  • Foto van schrijverDaan Fousert

STOP POLARISATIE

Bijgewerkt op: 26 mrt. 2023


Averechtse werking

Een recent post op LinkedIn van Mevrouw Sigrid Kaag heeft een averechtse werking. Ze zegt dat door te zwijgen extreemrechts groeit. Mijn reactie op die post was:


Waarom legt Mw. Kaag altijd de schuld bij een ander. Zoek het eens in eigen hoek: toeslagencrisis., stikstofbeleid, energiecrisis, ondemocratische regeringsacties; een kabinet dat wetten veronachtzaamd, enz, enz. Steek eerst de hand in eigen boezem voordat je naar een ander wijst.


Een van mijn stellingen is al jaren dat alles wat onder je zit een reflectie is van jezelf. In mijn contacten met CEO’s van bedrijven die mij vragen iets aan het gedrag in hun organisatie te doen, is mijn steevaste reactie dat ik dan bij hen begin. Want het gedrag aan de top is bepalend voor het gedrag daaronder.

Het feit dat op de oproep van Mw. Kaag massaal en cynisch wordt gereageerd heeft alles te maken met het gedrag van onze regering:

Het niet nakomen van toezeggingen;

Het niet oplossen van de toeslagen affaire;

Het niet nakomen van toezeggingen aan de Groningers;

Het zich niet conformeren aan onze wetgeving en deze moedwillig overtreden;

Het steeds maar weer vinden van smoesjes en excuses bij fouten en bepaald gedrag;

Het naast zich neerleggen van kamerbreed geaccepteerde moties;

Het totale gebrek aan transparantie;

Het op eigen houtje besluiten nemen, zonder fatsoenlijk verleg met de Tweede Kamer;

Het scheppen van een beeld alleen met zichzelf bezig te zijn en niet met de burger;

Het altijd maar voorrang geven aan de grote ondernemers;

Het niet aanspreken van de grote vervuilers;

Enzovoort, enzovoort, enzovoort.


Het gevaar komt van binnenuit

Deze lijst kan ik nog veel langer maken. Dit gedrag is koren op de molen van extreemrechtse groeperingen. Het zijn geen mensen waar ik mijn stem op zou laten vallen maar vaak betrap ik me erop dat zij dingen zeggen waar ik het mee eens ben of wat mijn onderbuikgevoel ook zegt. En daar schuilt het gevaar want voordat ik het weet en uit frustratie begin ik dus hun teksten te herhalen en schuif ik langzaam op naar extreemrechts. Gelukkig heb ik een doses gezond verstand en ken ik de geschiedenis van ons land, wat mij weerhoudt er helemaal achter te gaan staan, maar het versterkt wel mijn gevoel dat deze regering weggestemd moet worden op 15 maart aanstaande en dar is ook geen constructieve gedachte

Het gevaar komt van binnenuit omdat onze regering niet oppakt wat opgepakt moet worden.


Beste regering, begin met excuses aan te bieden aan de Nederlandse bevolking omdat u het gevoel versterkt en het gedrag vertoont ons massaal in de steek te laten, als u begint met jullie eigen wetten op te volgen, als u de bestaande problemen oplost conform uw toezeggingen, als u gewoon in gesprek gaat met de boeren om de problemen in de landbouw gezamenlijk op te lossen en hen niet dicteert wat er gaat gebeuren, enz. , dan ontneem je de voedingsbodem voor extreemrechts.

Maakt dat een einde aan extreemrechts? Nee, want extreemrechtse stemmen zullen we blijven horen. Het maakt echter wel een einde aan de beweging in ons land om steeds meer naar extreemrechts te luisteren. De demagogie van extreemrechts stopt niet omdat onze regering ons oproept er niet naar te luisteren. Het stopt wel als het vertrouwen in onze regering groeit, als zij doen wat ze zeggen en de problemen oppakken en gedrag laten zien dat vertrouwen wekt. Als we een regering krijgen waar we trots op zijn en waar we vertrouwen in hebben.


Toen deze regering aantrad heb ik hen allemaal persoonlijk een brief geschreven en mijn boek ‘Leiderschap voor Toekomstmakers’ gestuurd en hen succes gewenst bij hun moeilijke taak. In dat boek beschrijf ik de kracht van Dienend Leiderschap als leiderschapsstijl voor nu en de toekomst. Bovendien schrijf ik dat het noodzakelijk is om Ecologisch Intelligent te worden om de ecologische problemen in volle breedte te adresseren en niet zo fragmentarisch als we nu doen.


Roep een halt toe aan eigen polariserend gedrag

Ik gun het deze regeringsploeg om succesvol te zijn/te worden. Belangrijk is dan wel dat zij openstaat voor anderen en zich niet laten leiden door hun narcistische trekjes om al hun eigen slechte gedragsmechanismen te verwijten aan anderen maar om open te staan voor feedback, inzicht en verbetering van hun eigen gedrag.

Met andere woorden: verwijt de burger niet hun extreemrechtse oriëntatie maar vraag je oprecht af wat je als regering zelf moet en kunt doen om dit te voorkomen.

Ik ben graag bereid deze ploeg daarin te begeleiden.

Verzamel mensen om je heen die kritisch durven te zijn in plaats van adviseurs die alles beamen, jullie napapegaaien en adviezen zo formuleren dat het jullie gelijk bevestigt. Ga voor het geluk van de burger en ons land, in plaats van voor jullie eigen gelijk. Dat laatste werkt rechtsextremisme in de hand.

Stop de neiging naar extreemrechts door gezamenlijk een halt te roepen aan jullie polariserend gedrag.

63 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page